SUNNY TRIPOWER 5 000TL -

12 000TL

DC tulo

Tyyppi STP 5000TL ST 6000TL STP 7000TL
Max. generaattoriteho 9000 Wp 9000 Wp 13500 Wp
Max. tulojännite 1000 V 1000 V 1000 V
MPP-jännitealue / Mitoitustulojännite 245 V - 800 V / 580 V 245 V - 800 V / 580 V 290 V - 800 V / 580 V
Min. tulojännite / käynnistysjännite 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Max. tulovirta tulo A / tulo B 11 A / 10 A 11 A / 10 A 15 A / 10 A
Max. oikosulkuvirta tulo A / tulo B 17 A / 15 A 17 A / 15 A 25 A / 15 A
MPP-tulot, stringien määrä per MPP tulo 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2
STP 8000TL STP 9000TL ST 10000TL STP 12000TL
13500 Wp 13500 Wp 13500 Wp 18000 Wp
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
330 V - 800 V / 580 V 370 V - 800 V / 580 V 370 V - 800 V / 580 V 440 V - 800 V / 580 V
150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
15 A / 10 A 15 A / 10 A 18 A / 10 A 18 A / 10 A
25 A / 15 A 25 A / 15 A 25 A / 15 A 25 A / 15 A
2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

AC lähtö

Tyyppi STP 5000TL STP 6000TL STP 7000TL
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) 5000 W 6000 W 7000 W
Max. AC-näennäisteho 5000 VA 6000 VA 7000 VA
AC-nimellisjännite 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V
AC-verkkotaajuus / -taajuusalue 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz 50 Hz,  60 Hz / -5 Hz - +5 Hz
50 Hz / 230 V +5 Hz 50 Hz / 230 V
Max. lähtövirta 7,3 A 8,7 A 10,2 A
1-vaihe /AC-liittymä 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Max. hyötys./Euro-eta/EC 98 % / 97,5 % 98,4 % / 98,0 % 98,3 % / 98,1 %
STP 8000TL STP 9000TL STP 10000TL STP 12000TL
8000 W 9000 W 10000 W 12000 W
8000 VA 9000 VA 10000 VA 12000 VA

3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

3 / N / PE; 220 V / 380 V
3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V
160 V - 280 V 160 V - 280 V 160 V - 280 V 160 V - 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz
11,6 A 13,1 A 14,5 A 17,4 A
3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
98 % / 97,6 % 98 % / 97,6 % 98 % / 97,6 % 98 % / 97,9 %

Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.