SUNNY HIGHPOWER 150-20

AC lähtö

Mitoitusteho nimellisjä„nnitteell„ä 150000 W
Max. AC-n„äennä„isteho 150000 VA
AC-nimellisj„ännite / AC j„ännitealue 600 V / 480 V - 690 V
AC verkkotaajuus / alue 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz
Nimellistaajuus 50 Hz
Max. lä„ht”övirta 151 A
Tehokerroin nimellisteholla/ s䄄dettävä„ 1 / 0 ylitaajuus - 0 alitaajuus
Harmooninen (THD) < 3 %
Sy”tt”övaiheet / AC-liitä„ntä„ 3 / 3-PE
Max. hyö”tys./Euro-eta/EC 99,1 % / 98,8 %
Suojaluokka (ICE 62109-11), ylijä„nnites. I/AC:III,  DC:II
Komunikaatio SMA Modbus, SunSpec Modbus, Speewire, Webconnect

DC tulo

Max. generaattoriteho 225000 Wp
Max. tuloj„ännite 1500 V
MPP j„ännitealue / Mitoitustulojä„nnite 855 V - 1425 V / 855 V
Max. tulovirta / max. oikosulkuvirta 180 A / 325 A
Mpp-trackerien m„„äär„ä 1
Tulojen mä䄄rä„ 1 tai 2 (optiona) ulkopuol. Combineria varten

Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS .