SUNNY HIGHPOWER 100-20

AC lähtö

Mitoitusteho nimellisjä„nnitteell„ä 100000 W
Max. AC-nä„ennä„isteho 100000 VA
AC-nimellisjä„nnite / AC j„ännitealue 400 V / 304 V - 477 V
AC verkkotaajuus / alue 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz
Nimellistaajuus 50 Hz
Max. l„äht”övirta 151 A
Tehokerroin nimellisteholla/ s䄄dettävä„ 1 / 0 ylitaajuus - 0 alitaajuus
Harmooninen (THD) < 3 %
Syö”tt”vaiheet / AC-liit„änt„ä 3 / 3-PE
Max. hyö”tys./Euro-eta/EC 98,8 % / 98,6 %
Suojaluokka (ICE 62109-11), ylij„ännites. I/AC:III,  DC:II
Komunikaatio SMA Modbus, SunSpec Modbus, Speewire, Webconnect

DC tulo

Max. generaattoriteho 150000 Wp
Max. tuloj„ännite 1000 V
MPP j„ännitealue / Mitoitustulojä„nnite 590 V - 1000 V / 590 V
Max. tulovirta / max. oikosulkuvirta 180 A / 325 A
Mpp-trackerien mä䄄r„ä 1
Tulojen mä䄄r„ä 1 tai 2 (optiona) ulkopuol. Combineria varten

Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS .