Miksi kuumailmakeräimet?

1. Peruskysymykset

TaloMinkäläisilla järjestelmillä saadaan energiakustannukset ja samalla hiilidioksidipäästöt vähenemään? Jos talo on suorasähkölämmitteinen, vaatii maalämpö huomattavia investiointeja. Kun vesikiertoputkisto ja lämmityspatteristo puuttuvat ja ne joudutaan asentamaan jälkikäteen, on edessä verrattain iso operaatio. Maalämpöjärjestelmän kustannukset mukaanlukien, loppusumma voi nousta useisiin kymmeniintuhansiin euroihin.
Kuumailmakeräimet yhdessä ilma- tai ilma/vesilämpöpumpun kanssa ovat erittäin tehokas ratkaisu. Usein talossa on jo koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto. Kuumassa ilmassa olevan energiaan perustuvat aurinkokeräimet käyttävät hyväkseen juuri näitä laitteita. Uuden keräinjärjestelmän voi liittää melko saumattomasti jo olemassa olevaan kanavistoon ja lämmöntalteenottoon.
Suomen olosuhteet huomioon ottaen kannattaa kuuman/lämmin ilman energiaa käyttää hyväksi aina mahdollisimman tehokkaasti. Erillisen lämmönvaihtimen kautta voidaan siirtää 60-120 asteista ilman sisältämää energiaa lämminvesvaraajaan, 20-60 asteista ilmaa syötetään suoraan talon ilmanvaihtojärjestelmään ja alle 20 asteista ilmaa johdetaan talvella ilmalämpöpumpun poistoilman kokoojalleTM pend, jotta ilmalämpöpumppu toimisi parhaimmalla mahdollisella hyötysuhteella.

2. Minkäläinen on oikea ja tehokas aurinkokeräin?

Collector CutMarkkinoilla on erilaisia keräintyyppejä. Turvallisessa aurinkokeräimessä ei saa olla muoviosia, sillä muovista lähtee korkeassa lämpötilassa kaasuja. Ne saattavat olla peräisin muovin valmistusprosessissa käytetyistä materiaaleista ja voivat olla hengitykselle epämiellyttäviä tai jopa haitallisia. Hyvässä keräimessä ei ole käytetty ns. mustaa rautaa ja peltiä. Merivedenkestävä alumiini ja ruostumaton teräs sekä aurinkokennoissa käytetty turvalasi ovat asianmukaisia rakennusmateriaaleja. Jopa kiinnitysruuvien ja muttereiden pitää olla ruostumantonta terästä. Se on tietysti kalliimpaa, mutta turvallinen ja pitkäaikainen ratkaisu. Keräin tulee olla varustettu omalla tuloilmasuodattimella, ellei sitten ilmaa syötetä lämmöntalteenoton ja siten oman suodattimen kautta. Näin vältytään keräimien, putkiston ja sitä kautta hengitysilman likaantumisesta. Suodattimet on vaihdettava säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa.