Periaatekuva järjestelmän toiminnasta (esim. omakotitalossa)

Periaatekuvat

Aina kun aurinkoenergiaa on tarjolla (TS1 > TS2), järjestelmä lämmittää ensisijaisesti huoneistoon syötettävää ilmaa niin kauan, kunnes haluttu huonelämpötila (TS2) on saavutettu. Ilma virtaa LTO:sta keräimiin Solarboxin kautta asuintiloihin.

Ohjausjärjestelmä tarkistaa, riittääkö aurinkoenergia käyttöveden lämmitykseen (TS1 > TS3). Käyttövettä lämmitetään niin kauan, kunnes varaajaa varten asetettu lämpötila  (TS3) on saavutettu tai keräimien lämpötila alittaa varaajan lämpötilan.

LTO:n vieressä oleva ohituspelti asettuu siten, että ilma virtaa suoraan huoneistoon, kun vesivaraaja ladataan.